EkoTechnoPark

Stelesnenie myšlienky SkyWay v realite. Ide o skúšobné, demonštračné a certifikačné centrum dopravno-infraštruktúrnych systémov SkyWay. Všetky investície smerujú na výstavbu EkoTechnoParku a súvisiacich prác. Tu predvádzame technológiu SkyWay celému svetu.

 

 


 

 


 

Projekčno-konštruktérsky podnik

Spoločnosť pozostáva z 15 projekčných kancelárií, z ktorých každú vedie hlavný konštruktér. Tu najlepší špecialisti dôkladne rozpracúvajú a prepočítavajú všetky detaily výroby koľajových vozidiel a traťovej štruktúry SkyWay.

Špičková technologická výroba

Vo výrobe SkyWay sa využíva najpokročilejšie a najpresnejšie zariadenie, ktoré umožňuje vykonávať úlohy akejkoľvek zložitosti. Arzenál spoločnosti obsahuje súbor nástrojov, ktoré používajú svetoví lídri: zariadenie Haas, platforma Dassault Systèmes 3D Experience a ďalšie najnovšie nástroje.

Skúšky a certifikácia

Hotové koľajové vozidlá sa opakovane testujú v EkoTechnoParku na traťovej štruktúre SkyWay. Po potvrdení súladu so všetkými technickými normami, produkt certifikujú štátne orgány.

Výroba

SkyWay má dnes vlastnú špičkovú výrobu, jej kapacita umožní realizovať prvé zákazky na výstavbu tratí SkyWay a celú dopravnú infraštruktúru. V dielňach SkyWay sa využíva zariadenie Haas, softvér Dassault Systèmes a ďalšie najúčinnejšie a najmodernejšie zariadenia.

Infraštruktúra a trate

V EkoTechnoParku sa postavilo 5 druhov traťových štruktúr, po ktorých premáva doprava SkyWay - tuhá, polotuhá, previsnutá, superľahká a nákladný komplex pre prepravu niekoľkých druhov nákladu. Vybudovala sa vzorka dvojúrovňovej nástupnej stanice SkyWay, automatizovaná nakladacia a vykladacia stanica pre nákladnú trať. Postavil sa intelektuálny strunový plot a strunový most.

Koľajové vozidlá

Vytvorilo sa 7 druhov dopravných prostriedkov: pre osobnú dopravu - závesný unibus, dvojkoľajový unibus, vysokorýchlostný unibus, dvojmiestny závesný uniwind, unibike, unicar; pre nákladnú dopravu - unitruck a unitrans. Väčšina vozidiel je certifikovaná štátnymi organizáciami v rôznych krajinách.

Predobjednávky

Územie EkoTechnoParku navštívilo mnoho delegácií z rôznych krajín a kontinentov, pozostávajúcich zo zástupcov akademickej obce, sveta dopravy, predstaviteľov najvyššej administratívy. Uskutočnilo sa veľké množstvo prezentácií technológie SkyWay, ako aj rokovaní o jej praktickej realizácii. V súčasnosti sme dostali predbežné objednávky v hodnote vyše 164 miliárd USD.

 


 

Na adrese SkyWay-Park.com nájdete aktualizovanú webstránku EkoTechnoParku. Na tejto stránke sa môžete nielen zoznámiť s históriou vzniku testovacieho a predvádzacieho centra technológie SkyWay, ale aj absolvovať virtuálnu prehliadku po významných miestach pomocou funkcie panoramatického pohľadu.